Mobilní aplikace Bakaláři

Pro zlepšení zabezpečení dat podle požadavků GDPR se změnila adresa přístupu k známkách v systému BAKALÁŘI. Přístup přes webové stránky školy je plně funkční, v mobilní aplikaci je třeba provést změnu URL adresy.

Postup zprovoznění mobilní aplikace Bakaláři:

  1. Spustit aplikaci Bakaláři na telefonu
  2. Zvolit „Vyhledat školu“
  3. Po vyhledání kliknout na naši školu
  4. Vpravo dole zvolit „vložit URL“
  5. Upravit text na https://szdravpv.bakalari.cz/bakaweb/next/login.aspx (pro Android)
  6. Upravit text na https://szdravpv.bakalari.cz/bakaweb (pro iOS)
  7. Vyplnit přihlašovací jméno a heslo
  8. Kliknou na „Přihlásit“