Den otevřených dveří na škole

Dne 8. listopadu 2018 se v rámci Scholaris 2018 koná na škole Den otevřených dveří a to v době od 8,00 do 16,00. Kdo nestihne návštěvu v tento den, může navštívit naši školu kdykoliv jindy, doporučujeme obzvláště další dny otevřených dveří 4. prosince 2018 a 15. ledna 2019.

Pro 1. ročník – učebnice

Všechny problémy s nákupem učebnic budou řešeny během září, proběhne i burza učebnic, kdy vyšší ročníky budou učebnice prodávat.
Dále upozorňujeme, že Mgr. Ivana Hemerková již není ředitelkou SZŠ 8 let, tudíž žádáme o nekontaktování její osoby provozními záležitostmi a záležitostmi výuky.