Kurzy a další činnost

Střední zdravotnická škola Prostějov pořádá i v roce 2017 Kurz pro seniory, který má název Odpovědným přístupem ke stáří, zdravý životní styl a ochrana člověka za mimořádných událostí.

Je pořádán v jarním a podzimním termínu ( duben – květen, září – listopad )a to díky finanční podpoře Magistrátu statutárního města Prostějova.

Kurz je určen všem seniorům, kteří nechtějí jen sedět doma, ale chtějí se něco dozvědět například o těchto tématech: Mimořádné události – poskytování první pomoci, předcházení onemocněním, Relaxační a výtvarné techniky, Očista organismu, Asertivita, Biologické potřeby a jejich saturace atd. Veškerou problematiku přednášejí zkušené lektorky, kterými jsou odborné vyučující na škole. Kurz probíhá v rozsahu třiceti hodin, vždy v odpoledních hodinách.

imagerradnice

Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 zajišťuje odbornou zdravotnickou pomoc pro instituce při sportovních, kulturních a společenských akcích. Tato činnost probíhá za veřejné finanční podpory Statutárního města Prostějov.

radniceimager

 

Napište nám

captcha