Kurzy a další činnost

Střední zdravotnická škola Prostějov pořádá i v roce 2019 Kurz pro seniory, který má název Odpovědným přístupem ke stáří, zdravý životní styl a ochrana člověka za mimořádných událostí.

Kurz je pořádán a to díky finanční podpoře Magistrátu statutárního města Prostějova.

Kurz je určen všem seniorům, kteří nechtějí jen sedět doma, ale chtějí se něco dozvědět například o těchto tématech: Mimořádné události – poskytování první pomoci, předcházení onemocněním, Relaxační a výtvarné techniky, Očista organismu, Asertivita, Biologické potřeby a jejich saturace atd. Veškerou problematiku přednášejí zkušené lektorky, kterými jsou odborné vyučující na škole. Kurz probíhá v rozsahu třiceti hodin, vždy v odpoledních hodinách. Každoročně jsou připraveny i „bonusové“ přednášky od vyučujících všeobecně-vzdělávacích předmětů.

imager

 

 

Napište nám

captcha