Školní rok

Organizace školního roku 2018 – 2019

03.09. 2018 Zahájení školního roku 2018 – 2019
03. – 05. 09. 2018 MZ 2018 P – společná část (DT, PP na spádové škole)
10. – 12. 09. 2018 Adaptační kurz pro první ročníky
06.09. 2018 MZ  2018 P – profilová část (praktická maturitní zkouška)
07.09. 2018 MZ  2018 P – profilová část (písemná práce ZPK)
12. – 13.09. 2018 MZ  2018 P – společná a profilová část (ústní zkoušky)
28. 09. 2018 Státní svátek
02. 10. 2018 Burza práce – Společenský dům Prostějov
29. 10. – 30. 10. 2018 Podzimní prázdniny
v týdnu 05. – 09. 11. 2018 Pedagogická rada za 1. čtvrtletí
v týdnu 05. – 09. 11. 2018 Třídní schůzky
08. 11. 2018 Scholaris 2018 – Společenský dům PV a Den otevřených dveří #1
04. 12. 2018 Den otevřených dveří #2
24. 12. 2018 – 02. 01. 2019 Vánoční prázdniny
03. 01. 2019 Pravidelné vyučování
15. 01. 2019 Den otevřených dveří #3
18. 01. 2019 Stužkovací ples 4. ročníků
25. 01. 2019 Uzavření klasifikace za první pololetí
v týdnu 28. – 30. 01. 2019 Pedagogická rada za 1. pololetí
31. 01. 2019 Ukončení prvního pololetí, vydávání výpisu vysvědčení
01. 02. 2019 Jednodenní pololetí prázdniny
04. 02. – 10. 02. 2019 Jarní prázdniny
18., 19. 04. a 22. 04. 2019 Velikonoční prázdniny
duben 2019 Přijímací řízení
v týdnu 08. – 12. 04. 2019 Pedagogická rada za 3. čtvrtletí
v týdnu 08. – 12. 04. 2019 Třídní schůzky – konzultace
duben 2019 MZ 2018 – profilová část – písemná maturitní zkouška ZPK
26. 04. 2019 Uzavření klasifikace ve 4. ročnících
29. 04. 2019 Hodnotící porada 4. ročníků
30. 04. 2019 Vydání vysvědčení 4. ročníku
02. 05. – 07. 05. 2019 MZ 2018 – DT a PP ze společné části MZk    (CJL, ANJ, MAT)
květen 2019 MZ 2018 – Praktické maturitní zkoušky 4.A
květen 2019 MZ 2018 – Praktické maturitní zkoušky 4.B
květen 2019 MZ 2018 – Ústní  maturitní zkoušky 4.A
květen 2019 MZ 2018 – Ústní  maturitní zkoušky 4.B
29. 05. 2019 Uzavření klasifikace 3. ročníků kromě OSP
30. 05. – 27. 06. 2019 Odborná praxe 3. ročníků
21. 06. 2019 Uzavření klasifikace 2. ročníků
24. 06. 2019 Uzavření klasifikace 1. ročníků
 od 24. do 26. 06. 2019 Pedagogická rada za 4. čtvrtletí
28. 06. 2019 Vydávání vysvědčení 1. – 3. ročníkům
29. 06. 2019 – 01. 09. 2019 Hlavní prázdniny

Napište nám

captcha