Školní rok

04.09. 2017 Zahájení školního roku 2017 – 2018
04. – 08. 09. 2017 MZ 2017 P – společná část (DT, PP na spádové škole)
11. – 13. 09. 2017 Stmelovací kurz pro první ročníky
14. – 15.09. 2017 MZ  2017 P – profilová část (praktická maturitní zkouška)
19. – 20.09. 2017 MZ  2017 P – společná a profilová část (ústní zkoušky)
září – říjen 2017 Literární exkurze do Prahy pro 4. ročníky
20. 09. 2017 Burza práce
28. 09. 2017 Státní svátek
26. 10. – 27. 10. 2017 Podzimní prázdniny
06. 11. 2017 Pedagogická rada za 1. čtvrtletí
06. 11. 2017 Třídní schůzky
17. 11. 2017 Státní svátek
9. listopad 2017 Scholaris 2017 – Společenský dům PV a Den otevřených dveří #1
05.12.2017 Den otevřených dveří #2
23. 12. 2017 – 02. 01. 2018 Vánoční prázdniny
03. 01. 2018 Pravidelné vyučování
16. 01.2018 Den otevřených dveří #3
19. 01. 2018 Stužkovací ples 4. ročníků
25. 01. 2018 Uzavření klasifikace za první pololetí
29. 01. 2018 Pedagogická rada za 1. pololetí
31. 01. 2018 Ukončení prvního pololetí, vydávání výpisu vysvědčení
02. 02. 2018 Jednodenní pololetí prázdniny
12. 03. – 18. 03. 2018 Jarní prázdniny
29. a 30. 03. a 02. 04. 2018 Velikonoční prázdniny
duben 2018 Přijímací řízení
09. 04. 2018 Pedagogická rada za 3. čtvrtletí
09. 04. 2018 Třídní schůzky – konzultace
06. 04. 2018 MZ 2018 – profilová část – písemná maturitní zkouška ZPK
26. 04. 2018 Uzavření klasifikace ve 4. ročnících
27. 04. 2018 Hodnotící porada 4. ročníků
30. 04. 2018 Vydání vysvědčení 4. ročníku
02. 05. – 10. 05. 2018 MZ 2018 – DT a PP ze společné části MZk    (CJL, ANJ, MAT)
květen 2018 MZ 2018 – Praktické maturitní zkoušky 4.A
květen 2018 MZ 2018 – Praktické maturitní zkoušky 4.B
květen – červen 2018 MZ 2018 – Ústní  maturitní zkoušky 4.A
květen – červen  2018 MZ 2018 – Ústní  maturitní zkoušky 4.B
31. 05. 2018 Uzavření klasifikace 3. ročníků kromě OSP
červen 2018 Odborná praxe 3. ročníků
22. 06. 2018 Uzavření klasifikace 2. ročníků
22. 06. 2018 Uzavření klasifikace 1. ročníků
25. 06. 2018 Pedagogická rada za 4. čtvrtletí
29.  06. 2018 Vydávání vysvědčení 1. – 3. ročníkům
01. 07. 2018 – 31. 08. 2018 Hlavní prázdniny

 

Napište nám

captcha