Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 – 2. kolo

V druhém kole přijímacího řízení bude přijato 5 uchazečů. Přihlášky uchazečů budou přijímány do 27. května 2019.