Pro 1. ročník – učebnice

Všechny problémy s nákupem učebnic budou řešeny během září, proběhne i burza učebnic, kdy vyšší ročníky budou učebnice prodávat.
Dále upozorňujeme, že Mgr. Ivana Hemerková již není ředitelkou SZŠ 8 let, tudíž žádáme o nekontaktování její osoby provozními záležitostmi a záležitostmi výuky.