Projekty EU a zahraniční aktivity

 • OP VVV „Stále se vzděláváme“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006854 realizace 01.09.2017 – 31.08.2019
 • Projekt Jazykové dovednosti na SZŠ Prostějov CZ.1.07/1.1.00/56.0242 realizace 01.07 – 31.12.2015
 • Comenius – Practical Learning Program – Roosendal, Nizozemí realizace 07. – 11.04.2014
 • Projekt Digitálně a interaktivně – partner CZ.1.07/13.00/51.0030 realizace 01.09.2014 – 31.07.2015
 • Kompetentní třídní učitel střední školy – partner CZ.1.07/1.3.45/02.0055 realizace 01.08.2013 – 31.12.2014
 • Pospolu – podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání CZ.1.07/4.1.00/33.0015 realizace 01.12.2012 – 31.10.2015
 • Inovace výuky na Střední zdravotnické škole CZ.1.07/1.5.00/34.0728 realizace 01.07.2012 – 30.06.2014
 • Psychologie jinak – partner ( projekt na podporu DVPP a výuky psychologie na SŠ ) CZ.1.07/1.3.00/19.0008 realizace 01.03.2011 – 30.08.2013
 • Další vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení v OK v oblasti Integrovaného záchranného systému. CZ.1.07/1.3.13/02.0020 realizace 01.03.2010 – 30.06.2012
 • Comenius – Debata v akci – Nurmes, Finsko  realizace 07. – 14.03.2010
 • Pohyb pro všechny – partner CZ.1.07/1.3.13/01.0060 realizace 09. 02.2009 – 31.01. 2011
 • Comenius – partnerství škol: Mladí lidé na cestě k míru, kultuře a zdraví COM-BP-2009-015 realizace 01.08.2009 – 31.07.2011
 • Učitel na prahu 21. století – partner CZ.04.1.03/3.1.15.2./0023 realizace: 03.11.2006 – 30.06.2008

Napište nám

captcha