Třídní schůzky „nultého“ ročníku

Třídní schůzky „nultého“ ročníku se budou konat dne 12. června 2019 v 16,00 hodin

v budově školy.