Úřední deska

Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3
IČO: 00 599 212

Podle § 26 zákona 500/2004 Sb. ze dne 24. června 2004 – SPRÁVNÍ ŘÁD byla vydána 

Střední zdravotnickou školou, Prostějov, Vápenice 3, jako správním orgánem,

ÚŘEDNÍ DESKA

 

Základní informace
Název Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3
Sídlo: 796 01, Prostějov, Vápenice 3
Právní forma: Příspěvková organizace
Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Ředitelka: Mgr. Ivana Hemerková
Zřizovací listina: č. j. 1619/2001 ze dne 28.9.2001 ve znění dodatků
Zařazení do sítě škol: od 30.5.1996
Místo vzdělávání: Vápenice 3, 796 01, Prostějov
Identifikátor zařízení: 600 019 951
IČO: 00599212
Bankovní spojení: Komerční banka Prostějov
Číslo účtu: 13237701/0100
Číslo telefonu: 582 343 861
Číslo faxu: 582 343 861
E-mail: skola@szdravpv.cz
Internet: www.szdravpv.cz
ID datové schránky: br5fxqm
Úřední hodiny pro veřejnost: 8,00 – 15,00

Napište nám

captcha