Zrodily se hvězdy.

Pod tímto sloganem proběhl v pátek 10. ledna 2020 ve Společenském domě ples Střední zdravotnické školy Prostějov. Studenti celkem dvou maturitních tříd byli stužkováním a šerpováním svými třídními učiteli posláni do poslední fáze svého studia na škole, která již přinese jen a jen práci, protože za necelého čtvrt roku se před nimi vynoří první maturitní písemky a maturitní maraton bude pokračovat až do konce května.

Plesový den si ovšem všichni řádně užili a to za hudebního doprovodu kapely NOVIOS, mohli se pokochat tanečními vystoupeními skupin Buď Zuš a Pirouette a kdo se domáhal jídla a pití, byl plně ukojen občerstvením z Národního domu a od tradičního partnera Pall a Chinky. Díky slosovatelným vstupenkám šlo vyhrát ceny v tombole, které musely uspokojit každého výherce.

Maturanti 4.B
Maturanti 4.A

Všichni se dobře bavili a věřme tomu, že úsměv na rtu zůstane maturantům i v období maturitního běsnění.

Naše škola

Škola sídlí v budově na Vápenici 3 v Prostějově. Majitelem budovy je město Prostějov. Střední zdravotnická škola má s majitelem uzavřenou nájemní smlouvu.

V přízemí budovy má Střední zdravotnická škola tělocvičnu, tělovýchovný kabinet, šatnu pro žáky a tři místnosti, které slouží jako skladové prostory a sociální zařízení. Zbývající místnosti v přízemí a v 1. patře budovy slouží Základní umělecké škole Vladimíra Ambroze a SOŠ podnikání a obchodu, spol s.r.o.

Menu