Od středy 11.3.2020 je zrušena osobní přítomnost žáků ve škole. Opatření se týká všech žáků Střední zdravotnické školy! Učitelé zprostředkovávají žákům materiály k samostudiu v elektronické podobě. Studijní materiály v podobě prezentací pracovních listů, učebnicových textů a jiné zasílají svým třídám či skupinám. Ohledně učiva komunikují učitelé přímo se žáky.

Naše škola

Škola sídlí v budově na Vápenici 3 v Prostějově. Majitelem budovy je město Prostějov. Střední zdravotnická škola má s majitelem uzavřenou nájemní smlouvu.

V přízemí budovy má Střední zdravotnická škola tělocvičnu, tělovýchovný kabinet, šatnu pro žáky a tři místnosti, které slouží jako skladové prostory a sociální zařízení. Zbývající místnosti v přízemí a v 1. patře budovy slouží Základní umělecké škole Vladimíra Ambroze a SOŠ podnikání a obchodu, spol s.r.o.

Menu