Učitelé a pracovníci
Filtrovat
Všichni učitelé a pracovníci
Správní zaměstnanci
Učitelé
Vedení školy
Mgr. Markéta Alexová
učitelka
Petra Cehelská
uklízečka
Ing. Jaroslav Coufal
učitel
Mgr. Marie Dostálová
zástupkyně ředitelky školy, výchovná poradkyně
Mgr. Ivana Halouzková
učitelka
Mgr. Ivana Hemerková
ředitelka školy
Mgr. Anna Janků
učitelka
Mgr. Irena Kellnerová
učitelka, kariérová poradkyně
Mgr. Jitka Koblihová
učitelka
Mgr. Alena Koukalová
učitelka
Ing. Jana Kubincová
asistentka ředitelky školy, správce majetku
RNDr. Jan Lázna
učitel
Mgr. Alena Línková
učitelka
Olga Martišová, DiS.
účetní, rozpočtářka
Mgr. Hana Matošková
učitelka
Mgr. Martin Mokroš
učitel
Mgr. Dana Nováková
učitelka
Mgr. Petr Opravil
učitel
Mgr. Martina Papšová
učitelka
Mgr. Šárka Pavlovská
učitelka, metodik prevence patologických jevů
Mgr. Marcela Rubačíková
učitelka
Mgr. Jana Škrkánková
vedoucí učitelka odborné výuky
Mgr. Jana Uchytilová
učitelka
Zdeňka Urbanovská
mzdová účetní
Mgr. Jolana Uvízlová
učitelka
Mgr. Monika Vacová
učitelka, vedoucí předmětové sekce
Josef Vašek
školník
Mgr. Eva Veselá
učitelka
Hana Vidmuchová
uklízečka
Mgr. Anežka Vítková
učitelka
Mgr. Veronika Vybíhalová
učitelka
Mgr. Ivana Vychodilová
učitelka
Naše škola

Škola sídlí v budově na Vápenici 3 v Prostějově. Majitelem budovy je město Prostějov. Střední zdravotnická škola má s majitelem uzavřenou nájemní smlouvu.

V přízemí budovy má Střední zdravotnická škola tělocvičnu, tělovýchovný kabinet, šatnu pro žáky a tři místnosti, které slouží jako skladové prostory a sociální zařízení. Zbývající místnosti v přízemí a v 1. patře budovy slouží Základní umělecké škole Vladimíra Ambroze a SOŠ podnikání a obchodu, spol s.r.o.

Menu