Kalendář akcí

Volby do školské rady

13. 11. 2020

V souladu s opatřením obecné povahy vydaným MŠMT dne 29. října 2020 sděluji, že volby členů školské rady Střední zdravotnické školy, Prostějov, Vápenice 3 na funkční období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2023 se…

Naši čtvrťáci bojující v naší nemocnici s Covid-19

12. 11. 2020

Děkujeme všem žákům 4. ročníků, kteří aktivně pracují v  Nemocnici AGEL Prostějov v rámci pracovní povinnosti. Jsme na Vás pyšní!

Obnovení praktického vyučování 3. ročníků od 21.10.2020

20. 10. 2020

Usnesením vlády České republiky ze dne 19.října 2020 č. 1074 se s účinností od 21. října 2020 obnovuje praktické vyučování studentů v oborech vzdělání připravujících se na nelékařské zdravotnické povolání.

Informace o vyhlášení pracovní povinnosti

18. 10. 2020

Na základě Usnesení Vlády ČR byla vyhlášena pracovní povinnost žáků 4. ročníků SZŠ, viz přiložený dokument.

Naše škola

Škola sídlí v budově na Vápenici 3 v Prostějově. Majitelem budovy je město Prostějov. Střední zdravotnická škola má s majitelem uzavřenou nájemní smlouvu.

V přízemí budovy má Střední zdravotnická škola tělocvičnu, tělovýchovný kabinet, šatnu pro žáky a tři místnosti, které slouží jako skladové prostory a sociální zařízení. Zbývající místnosti v přízemí a v 1. patře budovy slouží Základní umělecké škole Vladimíra Ambroze a SOŠ podnikání a obchodu, spol s.r.o.

Menu