Kalendář akcí

Olympiáda v českém jazyce

1. 7. 2020

Dne 30. 6. 2020 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků školního kola olympiády v českém jazyce. Této akce se zúčastnilo celkem dvanáct žáků.
Na prvním místě se umístili tři studenti – Vendula Edlerová (1. A), Petr Ptáčník (3. B) a Natálie Vacová (2. B).
Všem účastníkům blahopřejeme.

Naše škola

Škola sídlí v budově na Vápenici 3 v Prostějově. Majitelem budovy je město Prostějov. Střední zdravotnická škola má s majitelem uzavřenou nájemní smlouvu.

V přízemí budovy má Střední zdravotnická škola tělocvičnu, tělovýchovný kabinet, šatnu pro žáky a tři místnosti, které slouží jako skladové prostory a sociální zařízení. Zbývající místnosti v přízemí a v 1. patře budovy slouží Základní umělecké škole Vladimíra Ambroze a SOŠ podnikání a obchodu, spol s.r.o.

Menu