Kalendář akcí

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

9. 3. 2020

Dne 2.3.2020 se konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. 1. místo: Zdeněk Křupka (3.A), 2. místo: Michaela Koutná (3.B), 3. místo: Vojtěch Hýbl (2.A).

Všem žákům blahopřejeme.

Naše škola

Škola sídlí v budově na Vápenici 3 v Prostějově. Majitelem budovy je město Prostějov. Střední zdravotnická škola má s majitelem uzavřenou nájemní smlouvu.

V přízemí budovy má Střední zdravotnická škola tělocvičnu, tělovýchovný kabinet, šatnu pro žáky a tři místnosti, které slouží jako skladové prostory a sociální zařízení. Zbývající místnosti v přízemí a v 1. patře budovy slouží Základní umělecké škole Vladimíra Ambroze a SOŠ podnikání a obchodu, spol s.r.o.

Menu